XERANTHENUM - Our Worlds

Ne že by se s příchodem této osmičlenné smečky přepisovaly hudební dějiny, ale co není může být – potenciál by tu určitě byl! Být v některých ohledech důslednější, mohli by Xeranthenum okupovat čestnější pozice černěkovového pantheonu, takto si ještě nějakou dobu postojí v předsálí. Rozhodují o tom možná drobnosti, leč ani ty není záhodno přehlížet. Pokud máte kupříkladu v kapele dvě zpěvačky, chtělo by to mít jistotu, že obě mají v hudbě své opodstatnění a především: že obě umí zpívat! Nestalo by se tak, že nápěvy v „I am God“ a „Nightmare“ (které jsou si navíc mimochodem velmi podobné) nejenže hudbu nikterak neobohacují, dokonce působí naopak velice rušivě a nepatřičně. A i jinde je dívčí vokál povětšinou nejistý, pokud úplně neabsentuje, čehož člověk skutečně neželí. Možná by stálo za úvahu zvážit důvody, proč je vás v kapele tolik…. Někde si nejsem také úplně jistý, co se týká zpoměrování jednotlivých nástrojů, ale to může být jen věcí názoru. Občas mi zkrátka připadne, že je nosný nápad zbytečně utopen ve vrstvě vedlejších motivů, což v důsledcích nevede k pestrosti, nýbrž ke zbytečnému zmatku. Vím, že jsem asi zbytečně přísný, protože ve skutečnosti se mi tahle nahrávka líbí hrozně moc – tím spíš mi potom ale tyhle drobné nedostatky vadí. Oceňuji nápaditost, oceňuji pestrost a odvahu, s níž se kapela nebojí ani zdaleka zabrousit do avantgardnějších vod (za všechny příklady bych uvedl zvláště „Nightmare“se zběsile dekadentní valčíkovou vsuvkou), ale cítím že by mohlo být ještě líp. Jak říkám: k vrcholu ještě kousek XERANTHENUM chybí – neměl by to ale být zas až tak velký problém ten poslední úsek zdolat…..

Napsal : David Nedoma *****
Celkové bodování: 4 body
Spark, leden 2006